Lokalna kampanja

MISLI LOKALNO, DJELUJ GLOBALNO.

POSTANITE UZOR DRUGIMA.

Razmišljate o pokretanju lokalne kampanje? Bez brige, niste jedini! Saznajte koji elementi čine dobru i uspješnu lokalnu kampanju i napokon realizirajte svoje želje za promjenama!

Gledajte na lokalnu kampanju kao na vaš projekt.

 • Puno pričajte o svom projektu, nemojte se bojati pričati o njemu.

 • Pitajte za savjete stručnjake koji vam mogu pojasniti problem i približiti rješenje.

 • Posjećujte događaje relevantne za vaš projekt. 

 • Umrežavajte se. Istražite koji su "slični" projekti uspješno napravljeni

 • Komunicirajte sa lokalnim medijima.

 • Sve što je potrebno za pokretanje kampanje je (samo) kreativno rješenje za neke od svakodnevnih problema.

 

 

 

 

 

Na primjer..Želite smanjiti otpad koji se ostavlja na ulici i parkovima vaše lokalne zajednice.

Dajte naziv svojem projekta, npr. "Za manje otpada u mojoj lokalnoj zajednici".

Postavite jasne ciljeve koje želite ostvariti, npr. 

 • Smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika građana vaše lokalne zajednice.

 • Podignuti svijestio utjecaju otpada na okoliš lokalne zajednice.

 • Organizirati edukaciju za djecu i odrasle u stjecanju novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom.

 • Ostvariti suradnja sa školama, službama i sl. na promociji obrazovanja za okoliš i održivi razvoj.

 • Izvještavati o tijeku lokalne kampanje putem društvenim mreža (Facebook).

 • Obavještavanje o postignutim rezultatima putem medija.

Što god da odlučite svakako napravite nešto, jer najlakše je ne napraviti – ništa. Sretno!

Election Campaign